Om Travsport

Trav Sverige

Trav kan ses som en av de allra största sporterna i Sverige – inte till antalet utövare, utan sett till publik- och spelintresse. Totalt finns 33 sanktionerade tävlingstravbanor – där Hagmyren utgör en – över hela Sverige som anordnar över 1000 lopp per år. Svenska travbanor är till skillnad från t.ex. USA och Frankrike inte privatägda, utan drivs av föreningar utan vinstintresse med det gemensamma målet att marknadsföra travsporten och avel landet över.

Raser

I huvudsak finns två olika sorters travhästar som syns i tävlingssammanhang i Sverige. Den ena – och mest förekommande – är en så kallad standardform av avel, en korsning mellan en amerikansk och fransk häst som går under benämningen amerikansk travare eller Standard Bred. Denna varmblodsras är också vanligt förekommande i travsammanhang i Europa, USA och Ryssland.

En annan ras, som är mer unik för just Norden, kallas för nordisk kallblodshäst – eller Nordic Standard Bred. Normalt sätt tävlar kallblodshästarna i de norra delarna av Sverige, Finland och Norge.

Bana och start

En svensk travbana har är 1000 meter, och har en cirkulär form där hästarna alltid springer motsols under tävling. Tävlingsdistanserna varierar mellan 1.640 m, 2.140 m, 2.640 m och 3.140 m.

I så kallade handikappslopp tävlar hästarna från olika distanser. Varje extradistans är 20 meter, där hästarna med de minst inspelade pengarna startar längst fram  vid sträckan 2.140 m. Hästar som kvalificerar sig för nästa nivå av intjänade pengar startar 20 meter längbort vid 2.160 m. Den sista gruppen hästar som tjänat allra mest pengar tävlar två extradistanser bort vid sträckan 2.180 m. Handikappslopp kan arrangeras oavsett hur långt eller kort loppet är.

Autostart

Svenskt trav använder sig av två startformer autostart och voltstart. I ett lopp med autostart – där en bil startar upp loppet – tävlar upp till 12 hästar, där häst 1-8 startar startar bakom bilens grind eller “vinge”, medan häst 9-12 startar en nivå bakom.

Voltstart

I en så kallad voltstart cirkulerar travhästarna innan speakern signalerar: 1, 2, kör! Maximalt antal hästar under voltstart är 15. 7 hästar startar längst fram i volten, där det normalt är fördelaktigast att ha positionerna 1,3,6 och 7 – platserna 2,4 och 5 löper nämligen större risk att gallopera efter de har måste göra en ganska så tvär svänger ur cirkeln innan starten.

Regler för diskvalificering

I svenska travtävlingar gäller galopp- och fartregler. Om hästen galopperar kan den diskvalificeras. Om hästen använder en hastighet som inte är tillåten…

…mer än två gånger;

…de sista 100 meterna (målgången);

…för att vinna positioner;

…håller den otillåtna farten mer än 150 meter (totalt under loppet) eller 100 meter under de sista 300 metrarna av loppet.

Andra viktiga regler inkluderar:

Vårdslöst körande – Det är förbjudet att störa andra hästar eller förhindra deras hastigheter genom att exempelvis inte vara tillräckligt uppmärksam, köra för nära intill en annan häst, tränga en annan häst eller att använda piskan på ett okontrolerat sätt. Det är också förbjudet att störa andra hästar genom att minska hastigheten. Kusken får under inga omständigheter göra några högre ljud ifrån sig.

Lämna företräde för att ge fördel åt annan – En kusk får inte avsiktligt lämna företräde genom att avsiktligt lägga sig bakom en annan häst för att ge denne eller en annan häst en fördel att vinna loppet.

Spåret öppet inför upploppet – Inför upploppet, måste hästen som inte har någon annan häst framför sig i samma spår hålla banan vidöppen när han kommer in via sista svängen mot upploppet.